Mbledhje e të dhënave në terren , analize dhe raportim

Raportet do të prodhohen nga një grup i përbashkët shkencor dhe kontraktorësh së bashku me ekspert të jashtëm në lidhje me fushatat e validitimit të veprimeve të propozuara, në fusha të veçanta të rajonit ndërkufitar. Modelet statistikore do të përdoren për të vërtetuar të dhënat dhe rezultatet.

Veprimi 4.1 Prodhimi i specifikimeve të fushatës të mbledhjes së të dhënave në terren
Veprimi 4.2 Mbledhje e të dhënave në terren
Veprimi 4.3 Analizimi i të dhënave dhe raportimi