Trajtimi i të dhënave Satelitore dhe Sistemi i Menaxhimit (SDHMS)

Gjatësia e vijës bregdetare të Vlorës është 244 km. Trajtimi i të dhënave Satelitore dhe Sistemi i Menaxhimit do të përshkruajë në detaje të gjitha specifikimet në lidhje me abonimin e të dhënave satelitore për 24 muaj. Do të përcaktohet formati i të dhënave, vendndodhja e saktë gjeografike, frekuenca e mbledhjes satelitor dhe detaje të tjera specifike.

Veprimi 3.1 Prodhimi i specifikimvet të SDHMS
Veprimi 3.2 Realizimi i SDHMS
Veprimi 3.3 Prodhimi i specifikimeve për ngjyrën e Oqeanit dhe Temperaturën
Veprimi 3.4 24 muaj abonim në të dhënate Satelitore