Monitorimi i cilësisë së ujrave të Detit Jon

Përfundon fushata e marrjes së mostrave në Detin Jon. Mostrat janë marrë përgjate 244 km vijë bregdetare përkatësisht në plazhet e: Vlorës, Orikumit, Dhërmiut, Himarës, Qeparoit, Lukovës, Kakomes, Sarandës, Kepit të Stillos. Në këto plazhe janë matur parametra si: Klorofila-a, Temperatura, Transparenca, Ph, Fosfori total dhe Azoti.

Të dhënat janë mbledhur gjatë muajve Mars dhe Qershor […]

By |July 28th, 2016|Uncategorized @sq|0 Comments

Bashkëpunim i ngushtë mes dy shteteve për monitorimin e ujrave të Detit Jon

Në kuadër të Projektit SAIMON – Rrjeti satelitor i monitorimit në kohë reale të rrezikut të eutrofikimit të ujrave detare në zonën ndërkufitare Greqi – Shqipëri, të financuar nga Bashkimi Europian, në datë 17 Maj 2016, në Janinë u zhvillua një takim mes partnerëve të projektit.

Takimi u zhvillua për të diskutuar mbi ecurinë e projektit […]

By |May 25th, 2016|Uncategorized @sq|0 Comments

Mostrat e para ne bregdetin e Jonit për vleresimin e eutrofikimit të ujit.

Projekti SAIMON “Rrjeti satelitor i monitorimit në kohë reale të rrezikut të eutrofikimit të ujrave detare në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi” synon vendosjen e një rrjeti monitorimi satelitor të vazhdueshëm dhe në kohë reale lidhur me rrezikun e eutrofikimit të ujërave bregdetare të gjithë zonës të përfshirë në programin ndërkufitar IPA Shqipëri Greqi, që do të […]

By |March 25th, 2016|Uncategorized @sq|0 Comments

Prezantimi i projektit SAIMON në universitetin e Vlorës

Më datë 17 mars u organizua në mjediset e Universitetit të Vlorës
prezantimi i projektit SAIMON. Prezantimi kishte për qëllim ndarjen e
informacionit dhe diskutimin me studentet mbi rëndësinë dhe risinë që
sjell ky projekt për komunitetin dhe në zhvillimin e zonës. Studentët e
interesuar u ftuan të zhvillojnë temat e tyre të diplomave bazuar […]

By |March 21st, 2016|Uncategorized @sq|0 Comments

Panair për promovimin e projekteve të financuara nga programi ndërkufitar Greqi-Shqipëri IPA CBC 2007-2013

E Mërkurë, 25 Shkurt 2016, Grand Palase Hotel, Korçë
Ministria e Integrimit Europian të Shqipërisë organizoi ceremoninë përmbyllëse të Programit ndërkufitar IPA CBC Shqipëri-Greqi (2007-2013).
Milieukontakt International Shqipëri mori pjesë në këtë Panair si një mundësi e mirë për promovimin e projektit SAIMON dhe krijimin e bashkëpunimeve dhe sinergjive me aktorë të ndryshëm për periudhën tjetër të […]

By |March 8th, 2016|Uncategorized @sq|0 Comments

Workshop Informativ – SAIMON

By |October 29th, 2015|Uncategorized @sq|0 Comments

Takim Koordinues i Partnerëve Shqipëtar të projektit SAIMON

Në kuadër të zbatimit të Projektit SAIMON “ Rrjeti satelitor i monitorimit në kohë reale të rrezikut të eutrofikimit të ujrave detare në zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi”, të financuar nga Bashkimi Europian, në kuadër të bashkëpunimin ndërkufitar IPA CBC 2007-2013, në dt.19 Mars 2015 në ambientet e Këshillit të Qarkut Vlorë u zhvillua një takim koordinues […]

By |July 27th, 2015|Uncategorized @sq|0 Comments

SAIMON- TAKIMI STARTUES I PROJEKTIT JANINË

“Rrjeti satelitor i monitorimit në kohë reale të rrezikut të eutrofikimit të ujrave detare në Zonën ndërkufitare Shqipëri-Greqi”(SAIMON) mblodhi në Janinë përfaqësues nga Milieukontakt Shqipëri, Qarku i Vlorës, ekspertë mjedisorë dhe nga Administrata e Decentralizuar e Epirit- Drejtoria e Ujrave të Epirit.
Takimi kishte për qëllim të vendosë bashkëpunim në nivel të lartë midis Greqisë dhe […]

By |July 27th, 2015|Uncategorized @sq|0 Comments