Πληροφόρηση και Δημοσιότητα

Επικοινωνιακή στρατηγική και το σχέδιο του έργου θα εμπλουτιστεί με 4.000 αντίγραφα του φυλλαδίου που περιέχει πληροφορίες του έργου, θα παραχθεί σε 3 γλώσσες Al-Gr-Eng, 2000 αντίγραφα του δελτίου με τα στοιχεία, τους αριθμούς και τα αποτελέσματα από το έργο θα πρέπει να παράγεται μέχρι το τέλος του έργου και παραδόθηκε στην περιοχή του έργου, ενα λογότυπο του έργου. Το έργο περιλαμβάνει την παραγωγή δελτία τύπου και άρθρα εφημερίδων για τη διασφάλιση της μέγιστης προβολής των αποτελεσμάτων του έργου.Για τις ανάγκες προβολής του έργου μια ιστοσελίδα θα ετοιμαστεί η οποία θα επικεντρωθεί τόσο πολύ και για τη δημοσιοποίηση της στήριξης της ΕΕ για την ενέργεια όσο και για το αποτέλεσμα και τις επιπτώσεις της. Βίντεο, φωτογραφίες και κείμενο θα συγκεντρωθούν από το προσωπικό.

3 εργαστήρια σε κάθε πρωτεύουσα της Περιφέρειας θα διοργανωθεί καλώντας τα περιφερειακα και εθνικά μέσα ενημέρωσης, έτσι ώστε το έργο να αποκτήσει τη μέγιστη προβολή και δημοσιότητα. Προσκλήσεις θα ετοιμαστεί και θα αποσταλεί σε σχετικά άτομα
που προέρχονται από περιβαλλοντικές αρχές και οι τοπικές και κεντρικές αρχές.

Δράση 2.1 Πακέτο Επικοινωνίας Πολύγλωσσο Έργου
Δράση 2.2 Εργαστήρια
Δράση 2.3 Ιστοσελίδα