Στενή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών για την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων του Ιονίου.

Στο πλαίσιο του Έργου SAIMON – Δίκτυο Δορυφορικής Παρακολούθησης, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, του κινδύνου ευτροφισμού για τα θαλάσσια ύδατα κατά μήκος της θαλάσσιας διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας – Αλβανίας, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πραγματοποιήθηκε, στις 17 Μαΐου 2016 στα Ιωάννινα, η δεύτερη συνάντηση διαχείρισης του έργου μεταξύ των εταίρων.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε για […]

By |Ιουνίου 21st, 2016|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments

Παρουσίαση του έργου SAIMON στο Πανεπιστήμιο της Αυλώνας

Στις 17 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Αυλώνας η παρουσίαση του έργου Saimon. Η παρουσίαση έχει σκοπό  να μοιράζονται πληροφορίες και να συζητήσουν με τους μαθητές για τη σημασία και την καινοτομία που φέρνει αυτό το έργο στο κοινωνικό σύνολο και την ανάπτυξη της περιοχής Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν θέματα πτυχίο […]

By |Απριλίου 13th, 2016|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments

Τα πρώτα δείγματα απο τις επιτόπιες παρατηρήσεις στο Ιόνιο για την αξιολόγηση του ευτροφισμού των υδάτων.

Η Πράξη «SAtellIte Near Real Time MOnitoring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek-Albanian crossborder area» αποσκοπεί στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος δορυφορικής παρακολούθησης του κινδύνου ευτροφισμού των παράκτιων θαλάσσιων υδάτων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, επί του συνόλου της επιλέξιμης περιοχής του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία. Το σύστη;α θα είναι […]

By |Απριλίου 11th, 2016|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments

Fair Event για την προώθηση των έργων που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Ελλάδα-Αλβανία IPA CBC 2007-2013

Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2016, το Grand Hotel Palace, Κορυτσά

Το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Αλβανίας διοργάνωσε την τελετή λήξης του Διασυνοριακού Προγράμματος Αλβανία-Ελλάδα (2007-2013).

Milieukontakt International Albania συμμετέσχε στο Fair Event το οποίο ήταν μια καλή ευκαιρία για την προώθηση του έργου SΑΙΜΟΝ και να δημιουργήσει υνεργασία με διάφορους φορείς για την επόμενη χρηματοδότηση περίοδο της Ελλάδα-Αλβανία […]

By |Μαρτίου 8th, 2016|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments

Workshop Informativ – SAIMON

By |Οκτωβρίου 29th, 2015|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments

Συνεδρίαση συντονισμού μεταξύ Αλβανών εταίροι του έργου SAIMON

Στο πλαίσιο του προγράμματος «SAIMON – Satelllte Near Real Time MOnitiring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek -Albanian crossborder area» που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. στο πλαίσιο του Πρόγραμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα- Αλβανία 2007-2013, στης 19 Μαρτὶου 2015 .

Οι περιβαλλοντικές πολιτικές στην Αλβανία και ίδια η αλβανική πραγματικότητα […]

By |Ιουλίου 27th, 2015|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments

SAIMON- Εναρκτήρια συνάντηση Ιωαννινα

Στο πλαίσιο του προγράμματος «SAIMON – Satelllte Near Real Time MOnitiring Network of the Eutrophication Risk for the marine waters over the Greek -Albanian crossborder area» συγκεντρώθηκαν στα Ιοαννινα εκπρόσωποι από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας / Διεύθυνση Υδάτων Ηπείρου, Milieukontant International Albania (επικεφαλής εταίροι), την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και την Περιφέρεια Βλόρα […]

By |Ιουλίου 27th, 2015|Μη κατηγοριοποιημένο|0 Comments